Programma


GBL Herenthout staat voor Gezond, Bruisend en Leefbaar Huirtuit. Ons verkiezingsprogramma is in deze drie thema's opgebouwd.

Uiteraard zijn er al heel wat activiteiten en initiatieven die momenteel lopen en die we nog verder willen uitbreiden of finaliseren. Deze items vind je terug onder de rubriek "Meer van dit".

GBL staat ook voor vernieuwing en innovatie en deze actiepunten vind je terug onder de rubriek "Nieuw".


Gezond Huirtuit

We hebben uiteindelijk maar één planeet en het wordt alsmaar duidelijker dat we er zorgzaam mee moeten omgaan. Voor GBL betekent dit respect hebben voor de natuur, zorgen voor een degelijk groenbeleid, maar ook de mogelijkheden creëren om aan de eigen gezondheid te werken. Dit door de verdere uitbouw van sport- en bewegingsmogelijkheden voor jong en oud.


Bruisend Huirtuit

Ons dorp staat ook vandaag in heel de omgeving bekend als een zeer levendige gemeente met heel veel vrijwilligers en verenigingen. Als uithangbord hebben we daar uiteraard de oudste carnavalstoet van België. GBL vindt dan ook dat we er alles aan moeten doen om dit zo te houden: Herenthout moet ook in de toekomst als bruisende gemeente op de kaar gezet worden!


Leefbaar Huirtuit

Leefbaar Huirtuit staat voor GBL voor een dorp waarin het aangenaam wonen is. Enerzijds zetten we in op verfraaiing van onze gemeente. Anderzijds willen we dat iedere Herenthoutenaar op een comfortabele manier de weg vindt naar de juist dienstverlening. Verder willen we een duidelijk antwoord op de bewoonbaarheid in het centrum en aan de rand. Het ruimtegebruik van vandaag beslist immers over het groengebruik van morgen!