Gemeentebelangen GBL Herenthout

 

 

Projecten

Een overzicht van de belangrijkste lopende projecten in onze gemeente:

Site Verheyen

Nieuwe podiumzaal.
De omgevingsvergunning is goedgekeurd. Er lopen momenteel nog twee bezwaarschriften bij de provincie. De beslissing van de provincie is vermoedelijk begin januari. Na goedkeuring kan er een aannemer aangesteld worden en kunnen de werken starten.

Site Serneels

Herlokalisatie Technische dienst, nieuw onderkomen stoetmagazijn en KMO-zone.
De omgevingsvergunningsaanvraag is ingediend en intussen ook volledig verklaard. Nu zal er binnen een termijn van 105 dagen een beslissing volgen. Nadien kunnen aannemers aangeschreven worden, kan er een aannemer worden aangesteld en kunnen de werken worden uitgevoerd.

Zwanenberg - Bergense Steenweg (tot Cardijnlaan)

Weg- en rioleringswerken.
De werken zijn op 25/9 gestart, er zijn 80 werkdagen voorzien.
Het kruispunt Molenstraat – Zwanenberg zal 3 tot 4 weken open liggen.

Parking pastorij

De werken zijn gegund aan de aannemer. De start is voorzien op 19 november.

Parking Boeyendaal

De werken zijn gestart en zullen verder afgewerkt worden.

Sportpark ’t Kapelleke: skatepark

De werken werden beëindigd. Officiële opening is voorzien voor 7 oktober.

Kinderclub

Op 2/10 wordt in de OCMW-raad een aannemer aannemer aangesteld voor het geheel van de afwerking. De verhuis is gepland rond de paasvakantie 2019.